Szukaj na stronie...

Infolinia: 91 489 07 92     Email: biuro@altor-detektyw.pl
Bez opłat wstępnych
Wszelkie koszty windykacji przedsądowej pokrywa ALTOR
Przygotowanie pozwu 0,00 zł.
Prowizja płatna po wpłynięciu środków na konto klienta
Szybkość działania
Nie boimy się „trudnych” długów

Problemy z odzyskaniem swoich należności ma coraz więcej firm. Należy tu jednoznacznie stwierdzić, że przyczyną tego stanu rzeczy nie jest tylko kryzys, ale również określona mentalność panująca w polskim biznesie. Dłużnicy wychodzą z założenia, że jeżeli dany podmiot w zdecydowany sposób nie przypomina o płatności, to bezkarnie można go lekceważyć, z czego permanentnie korzystają. W części przypadków wysłanie wezwania do zapłaty rozwiązuje problem. W pozostałych przypadkach pomoc fachowej firmy windykacyjnej może okazać się nieodzowna. Firmy zajmujące się tego typu działalnością nastawione są na wysoką skuteczność realizowanych celów, gdyż z tego mają zysk. Wysokość odzyskanych wierzytelności to nie tylko poziom zysku firmy, ale przede wszystkim poziom zadowolenia klienta. Atutem firmy windykacyjnej jest jej wyłączne nastawienie na odzyskanie wierzytelności. W celu zaspokojenia potrzeb klienta, wykorzystując specjalistyczną wiedzę, „nie krępuje się” wezwać wierzyciela do zapłaty. Zawsze jednak o jakości usług danej firmy windykacyjnej decyduje fachowość osób w niej pracujących. W naszym biurze pionem windykacji, oraz powiązanego z nim wywiadu gospodarczego, kierują byli inspektorzy kontroli skarbowej oraz oficerowie policji, którzy również sami biorą czynny udział w prowadzonych postępowaniach. Dodatkowym atutem jest stała współpraca z kancelariami adwokackimi i komorniczymi, jak również z KRD i BIG Monitor.

Windykacja w naszym wykonaniu to nie tylko wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty, ale ściśle określone procedury prowadzące do odzyskania długu. Jednocześnie podkreślamy, że zawsze działamy z poszanowaniem prawa. Postępowanie windykacyjne musi odbywać się zgodnie z określoną procedurą, ale ramy tego postępowania zawsze uzgadniane są z klientem i dostosowane do jego oczekiwań. Nie można bowiem stosować tych samych zasad wobec dłużnika, który jest stałym i znaczącym kontrahentem z przejściowymi problemami finansowymi oraz dłużnika, który próbuje nas oszukać.

Podstawową dewizą w naszej w windykacji jest stwierdzenie:
Wszelkie działania nie mogą szkodzić Klientowi i jego wizerunkowi.

Dlatego też proces windykacyjny zaczynamy od wypełnienia z klientem ankiety, aby jasno określić ramy postępowania. W oparciu o te informacje podejmujemy dalsze działania, standardowo dokonując wstępnego sprawdzenia dłużnika, celem ustalenia niezbędnych danych. W przypadku długów o znacznej wartości przeprowadzamy sprawdzenie szczegółowe.
Z przykrością należy stwierdzić, że pewien procent długów jest nie do odzyskania. Firmy windykacyjne, które twierdzą, że mają 100% ściągalność mijają się z prawdą. Dlatego też nasze obietnice składane klientom zawsze pozostają w zgodzie z istniejącymi realiami. Jeżeli z naszego sprawdzenia wynika, że dłużnik już nic nie posiada, informujemy o tym klienta. Podkreślamy jednak, że nie boimy się „trudnych długów”. Mamy doświadczenie w windykowaniu długów ze spółek z o.o. , które nic nie posiadały i gdzie komornik okazał się bezskuteczny. Nie boimy się również sądu. Wbrew powszechnie głoszonym opiniom przez inne firmy windykacyjne, postępowanie sądowe nie musi być kosztowne. W przypadku bezskutecznej windykacji przygotowujemy dla klienta niezbędne dokumenty oraz wskazujemy sposób na ograniczenie poniesionej straty poprzez odliczenia podatkowe. Tym samym nawet w sytuacji braku możliwości wyegzekwowania długu nasz klient odzyskuje chociaż część należności.
Potrzebna pomoc?!
91 489 07 92

Biuro detektywistyczne.
Biuro ochrony.

Bądź na bieżąco
subskrybuj nasz newsletter

Kontakt z nami

Altor Group
al. Wojska Polskiego 7
70-440 Szczecin

+48 91 489 07 92
+48 501 550 059

Pomoc

Kariera